Władze


Piotr Siwczuk Jacek Staszewski Rafał Kochański
DR HAB. PIOTR SIWCZUK, PROF. UCZELNI
PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH I KSZTAŁCENIA
PROF. JACEK STASZEWSKI
DZIEKAN
DR. HAB. RAFAŁ KOCHAŃSKI, PROF. UCZELNI
PEŁNOMOCNIK DS. STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

Marcin Władyka Lech Majewski
DR MARCIN WŁADYKA
KIEROWNIK KATEDRY KSZTAŁCENIA I-II ROKU
PROF. LECH MAJEWSKI
KIEROWNIK KATEDRY KSZTAŁCENIA III-V ROKU

PROF. JACEK STASZEWSKI
Malarz, rysownik, grafik, dydaktyk. Profesor w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne. Studia w latach 1987-1992 w ASP w Warszawie na Wydziale Grafiki. Doktorat na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie w 2000 roku. Habilitacja na Wydziale Malarstwa i Grafiki ASP im. W. Strzemińskiego w Łodzi w 2008 roku. Nominacja profesorska (profesor sztuk plastycznych) w 2018 roku. Dziekan Wydziału Grafiki ASP w Warszawie na kadencje 2020-2024. Od 2010 roku prowadzi pracownię rysunku na Wydziale Grafiki warszawskiej ASP. Autor kilkudziesięciu wystaw i tekstów krytycznych.
jacek.staszewski@asp.waw.pl


DR HAB. PIOTR SIWCZUK, PROF. UCZELNI
Studia na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie w latach 1993-1998. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni grafiki warsztatowej prof. Ewy Walawskiej. Aneks z malarstwa w pracowni prof. Grzegorza Pabla. Od 1998 r. zatrudniony na macierzystym wydziale, na stanowisku asystenta w pracowni rysunku i malarstwa prof. Huberta Borysa. Doktorat w roku 2007 w ramach grafiki warsztatowej cykl „Bogowie Słowian”. Od 2008 prowadzi pracownię rysunku i malarstwa dla I roku. Habilitacja – 2014 r., cykl prac pt. „Odbicia nieobecności”. Twórczość w zakresie grafiki warsztatowej, malarstwa, rysunku, rzeźby. Autor wystaw indywidualnych i uczestnik wystaw zbiorowych.
piotr.siwczuk@asp.waw.pl


DR HAB. RAFAŁ KOCHAŃSKI, PROF. UCZELNI
Absolwent Wydziału Grafiki ASP w Warszawie. Dyplom w zakresie grafiki warsztatowej uzyskał w 1999 roku. W roku 2009 obronił tytuł doktora habilitowanego. Od 2010 roku prowadzi Pracownię Rysunku na macierzystym Wydziale. Aktualnie pełni funkcję prodziekana. Od 2013 roku obejmuje stanowisko profesora uczelnianego na ASP w Warszawie. Należy do międzynarodowej grupy artystycznej „Seven” (Bonn, Niemcy). Jest też członkiem Szwedzkiego Stowarzyszenia Artystów Grafików Grafiken Hus. Jest autorem wystaw indywidualnych w kraju i zagranicą oraz uczestnikiem licznych wystaw zborowych oraz publikacji. Działalność artystyczna w zakresie rysunku, malarstwa oraz grafiki warsztatowej.
rafal.kochanski@asp.waw.pl


DR MARCIN WŁADYKA
Pedagog warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych ze stopniem doktora. Twórca plakatów, animacji, projektant książek, znaków graficznych i kompleksowych projektów z zakresu identyfikacji graficznej firm i instytucji. Studia na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie, ukończył dyplomem w pracowni plakatu prof. Mieczysława Wasilewskiego. Laureat Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie (srebrny medal w kategorii plakatu ideowego, 2000). Uczestnik wielu krajowych i zagranicznych wystawach plakatu. Juror i kurator kilkunastu konkursów i wystaw poświęconych plakatowi i projektowaniu graficznemu. Członek rady programowej MBP w Warszawie.
marcin.wladyka@asp.waw.pl


PROF. LECH MAJEWSKI
Specjalizuje się w grafice wydawniczej i reklamowej, ale najdłużej jest związany z formą plakatu. Jeden z nich przygotowany na XVI Międzynarodowe Spotkania Wokalistów Jazzowych w 1989 r. znalazł się wśród setki najważniejszych plakatów z Europy i Stanów Zjednoczonych, powstałych w latach 1945-1990. Lech Majewski przypomina, że nawet jeśli „plakat nie zmienia świata, trzeba pamiętać o jednej rzeczy – jest znakomitym zapisem miejsca, czasów i wydarzenia.” Jego plakaty (w latach 70. – malarskie, potem zredukowane do czarnobiałej grafiki, ostatnio zaś bliskie „współczesnej estetyce ulicy”) prezentowane są na całym świecie. Jest laureatem wielu międzynarodowych nagród i wyróżnień. Projektuje i lustruje książki w Polsce i w Niemczech. Wiele z nich zdobywa tytuły najpiękniejszych wydawnictw roku. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom zrealizował u prof. Henryka Tomaszewskiego. Ma własne studio graficzne i muzyczne. Prowadzi zajęcia na wydziale grafiki warszawskiej ASP a także na wielu uczelniach na świecie. Jest Prezydentem Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie. Lech Majewski jest Doctorem Honoris Causa Uniwersytetu J.E. Purkyne w Usti nad Łabą w Czechach oraz laureatem prestiżowej Ladislav Sutnar Prize Uniwersytetu West Bohemia w Pilznie. Komponuje i gra na gitarze.
lech.majewski@asp.waw.pl


FOT. P. MIROWSKA