Studia niestacjonarne II stopnia (tryb zaoczny)


PROGRAM STUDIÓW I TREŚCI PROGRAMOWE

Program kształcenia realizowany na Wydziale Grafiki został opracowany w oparciu o:

i zdefiniowany został w:

  • programie i planie studiów,
  • zakładanych efektach uczenia się,
  • matrycach pokrycia zakładanych efektów uczenia się.

OPIS PROGRAMU STUDIÓW

Od pierwszego roku na zaocznych studiach II stopnia student podejmuje intensywne kształcenie w ramach grafiki artystycznej i projektowej. Przechodzi przez wszystkie pracownie specjalistyczne ujęte w programie. Pozwala mu to wyrównać i osiągnąć niezbędny poziom w zakresie tak wiedzy, umiejętności jak i kompetencji, ale co najważniejsze, w naturalny sposób określić też mocniejsze i słabsze strony. Na tej podstawie na drugim roku student może zadeklarować wybór dwóch spośród czterech pracowni specjalistycznych oraz jednej spośród dwóch pracowni ogólnoplastycznych. Wpisuje się to w ideę potrzeby ograniczenia na rzecz pogłębienia. Na III roku, student realizuje pracę dyplomową pod okiem promotora, którą może wzbogacić o aneks z rysunku lub malarstwa.