Konsultacje dla kandydatów


Informacje dotyczące konsultacji dla kandydatów w roku akademickim 2023/2024 zostaną opublikowane w listopadzie 2023 r.

Zapraszamy!