Nauka i projekty badawcze


Prowadzona na Wydziale Grafiki działalność naukowa ma ścisły związek z realizowaną koncepcją kształcenia głównie w obszarze badań artystyczno-naukowych związanych z kierunkiem grafika. W latach 2018-2021 na wydziale realizowane były poniższe zadania badawcze:

 • Badania systemowe i komunikacja wizualna w wirtualnej przestrzeni graficznej.
  Kierownik zadania badawczego: prof. Błażej Ostoja Lniski
 • Laboratorium druku cyfrowego. Nowe metody druku w tradycyjnej grafice warsztatowej – tradycja i nowoczesność.
  Kierownik zadania badawczego: prof. Andrzej Węcławski
 • Tradycja, historia, nowoczesność. Akademia Sztuk Pięknych w wirtualnej przestrzeni graficznej.
  Kierownik zadania badawczego: prof. Lech Majewski
 • Rysunek jako samodzielna dyscyplina artystyczna – tradycja i nowoczesność w kręgu warszawskiej ASP.
  Kierownik zadania badawczego: dr hab. Piotr Siwczuk

Zewnętrzne granty i projekty badawcze:


Dokumenty wewnętrzne:


Prorektor ds. Naukowych ASP w Warszawie, prof. Jacek Martusewicz, tel. (22) 826-19-72, e-mail: prorektor.nauka@asp.waw.pl