Dziekani Wydziału


Dziekan: Prof. Jacek Staszewski, M: jacek.staszewski@asp.waw.pl
Prodziekan ds. studenckich i kształcenia: Dr hab. Piotr Siwczuk, prof. uczelni, M: piotr.siwczuk@asp.waw.pl
Pełnomocnik ds. studiów niestacjonarnych: Dr hab. Rafał Kochański, prof. uczelni, M: rafal.kochanski@asp.waw.pl


Na spotkania z Dziekanem, Prodziekanem ds. studenckich i kształcenia oraz Pełnomocnikiem ds. studiów niestacjonarnych proszę umawiać się przez Dziekanat Wydziału Grafiki: