Opłaty


Wszelkie informacje na temat opłat znajdują się pod poniższym linkiem:

OPŁATY STUDENCKIE

Numer konta bankowego:
Bank PEKAO S.A. 83 1240 6247 1111 0000 4974 1652

Na powyższe konto studenci dokonują opłat za:

  • powtarzanie przedmiotu 
  • powtarzanie semestru lub roku 
  • wyrobienie legitymacji oraz jej duplikatu
  • dyplom licencjacki lub magisterski (dotyczy studentów którzy studia rozpoczęli przed rokiem akademickim 2019/2020)
  • Studium Pedagogiczne (z dopiskiem Studium Pedagogiczne)

UWAGA! Czesne za studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia należy wpłacać na numer konta:

Bank PEKAO S.A. 29 1240 6247 1111 0000 4977 0463