Studia Podyplomowe


MASTER OF GRAPHIC ARTS
Studia podyplomowe Master of Graphic Arts zostaną uruchomione w lutym 2023 r. Nabór kandydatów rozpocznie się w styczniu 2023 r. Wkrótce zamieścimy więcej informacji. Jeśli masz pytania skontaktuj się z Kierownikiem studiów podyplomowych dr. Aleksandrem Myjakiem.


Dziekan Wydziału Grafiki, prof. Jacek Staszewski


Szanowni Państwo,

zapraszam Państwa do uczestnictwa w Studiach Podyplomowych Master of Graphic Arts prowadzonych na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Studia te dedykowane są tym z Państwa, którzy pragną poszerzać swoją wiedzę i umiejętności w zakresie sztuk plastycznych, zarówno w obszarze grafiki projektowej jak i twórczości artystycznej. Ukończenie studiów – co jest nie do przecenienia – da Państwu, na bazie zdobytych kompetencji, również możliwość przystąpienia do obrony pracy doktorskiej z tzw. wolnej stopy. Istotną cechą tych studiów jest współpraca z opiekunem, mentorem – wybitnym artystą lub projektantem pod okiem którego będziecie Państwo doskonalić swój warsztat twórczy oraz uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych ze studentami. Poznacie Państwo także wszelkie niuanse związane z finansowaniem własnej twórczości na bazie grantów i dostępnych programów naukowo-badawczych. Jest to – w kontekście funkcjonowania na rynku kreatywnym – rzecz niezwykle istotna. Zatem czy warto jest podjąć te studia? Zdecydowanie tak. Dlatego jeśli jesteś osobą ambitną, poszukującą nowych rozwiązań w świecie sztuki, myślącą o rozwijaniu swoich kompetencji i ew. dalszej karierze w obszarze artystyczno-naukowym te studia są właśnie dla Ciebie. Zapraszam serdecznie.


Kierownik Studiów Podyplomowych MGA, dr Aleksander Myjak


Studia podyplomowe Master of Graphic Arts są formą kształcenia, przeznaczoną dla kandydatów posiadających kwalifikacje drugiego stopnia. Dedykowane są absolwentom wszystkich wydziałów uczelni artystycznych kształcących w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, posiadającym tytuł zawodowy magistra lub – w przypadku studiów zagranicznych – tytuł równorzędny i mają charakter elitarny. W procesie rekrutacji preferowani są absolwenci kierunku grafika charakteryzujący się znaczącym dorobkiem artystycznym i twórczym – zarówno pod względem oryginalności jak i innowacyjności rozwiązań. Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchacza do stworzenia koncepcji i jej profesjonalnej adaptacji do indywidualnych planów artystyczno-badawczych w obszarze sztuk pięknych, przypisując te aktywności w szczególności do szeroko rozumianych sztuk graficznych. W efekcie ukończenia studiów absolwent jest wyposażony w taki zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji aby móc aplikować o wszczęcie postępowania doktorskiego z tzw. wolnej stopy. Studia takie pozwalają także w znaczący sposób rozwinąć, usystematyzować i sprofesjonalizować działania artystyczne i badawcze słuchacza, czyniąc go tym samym konkurencyjnym na rynku pracy. Projekt ten jest również odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie w tym obszarze oraz liczne zapytania dyplomantów i absolwentów kierunku grafika. 


PROJEKTOWANIE GRAFICZNE I MULTIMEDIALNE W INSTYTUCJACH KULTURY
Informacje na temat tych studiów zostaną opublikowane w lutym 2023 r.