Młodzi naukowcy


Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie Ministerstwo Edukacji i Nauki) dla wybitnych młodych naukowców z Wydziału Grafiki otrzymali:

 • dr hab. Przemysław Adamski, 2019, w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. Więcej… 
 • dr Mateusz Machalski, 2020, w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. Więcej…
 • mgr Anna Wieluńska

Prowadzona przez młodych naukowców działalność naukowo-badawcza:

 • Mokulito znane i nieznane. Litografia i matryca drewniana.
  Kierownik zadania badawczego: dr Magdalena Boffito
 • Jak Zrobić Zina. Self-publishing dla artystów.
  Kierownik zadania badawczego: dr Michał Chojecki
 • Świadectwa emigrantów.
  Kierownik zadania badawczego: mgr Natalia Dołgowska
 • 2020.
  Kierownik zadania badawczego: mgr Beata Konarska
 • I can smell you in the dark.
  Kierownik zadania badawczego: mgr Mateusz Kowalski
 • Wszystko, czego nie mam.
  Kierownik zadania badawczego: mgr Klaudia Krynicka
 • Pod wpływem czasu.
  Kierownik zadania badawczego: mgr Iryna Lawruszko
 • Radioaktywność.
  Kierownik zadania badawczego: mgr Ewa Łuczak
 • Badanie rozwiązań przestrzennych przy tworzeniu instalacji graficznych w oparciu o opracowaną wcześniej technologię.
  Kierownik zadania badawczego: dr Aleksandra Owczarek
 • Cykl obrazów „Enso”.
  Kierownik zadania badawczego: dr Arkadiusz Ruchomski
 • Metamorfozy człowieka a wrażliwość aksjologiczna w sztuce i kulturze.
  Kierownik zadania badawczego: dr Anna Szyjkowska-Piotrowska
 • Afiszuję się.
  Kierownik zadania badawczego: mgr Anna Wieluńska
 • Teka łowicka.
  Kierownik zadania badawczego: mgr Karolina Zimna-Stelmaszewska

Granty i stypendia dla młodych naukowców:


Dokumenty wewnętrzne:


Prorektor ds. Naukowych ASP w Warszawie, prof. Jacek Martusewicz, tel. (22) 826-19-72, e-mail: prorektor.nauka@asp.waw.pl