Studia niestacjonarne II stopnia


PROGRAM STUDIÓW I TREŚCI PROGRAMOWE

Program kształcenia realizowany na Wydziale Grafiki został opracowany w oparciu o:

i zdefiniowany został w:

  • programie i planie studiów,
  • zakładanych efektach uczenia się,
  • matrycach pokrycia zakładanych efektów uczenia się.

OPIS PROGRAMU STUDIÓW

Niestacjonarne Studia II stopnia są naturalnym rozwinięciem oferty kształcenia na studiach licencjackich jednak program akcentuje teraz mobilność względem przedmiotów wolnego wyboru Student już od I roku wybiera 3 spośród 5 pracowni specjalistycznych, przy czym wskazuje jedną jako podstawową w której docelowo będzie chciał realizować dyplom. Taka koncepcja pozwala z jednej strony zdobyć ukierunkowaną wiedzę i umiejętności, a z drugiej strony umożliwia w miarę swobodny i komplementarny przepływ między różnymi odmianami grafiki tak artystycznej jak i projektowej. Na tych fundamentach student na 3 roku w semestrze V realizuje dyplom, świadomie nawiązując do zdobytych doświadczeń.