HistoriaPowstała na początku XX wieku Szkoła Sztuk Pięknych została upaństwowiona w roku 1922. Dziesięć lat później uzyskała nazwę Akademii Sztuk Pięknych, a w 1934 pełnię praw akademickich. W programie szkoły od początku mocno akcentowana była rola sztuki użytkowej. Równorzędne traktowanie sztuki „czystej” i „stosowanej” od początku było cechą wyróżniającą warszawską uczelnię, szczególnie w porównaniu z bardziej tradycyjną akademią krakowską. Uczelnia pozostała jednowydziałowa, co wzmacniało rolę autorskich pracowni. Jedną ze specjalizacji, którą student mógł wybrać po ukończeniu wspólnego dla wszystkich pierwszego roku, była grafika. W końcu 1922 r. stanowisko profesora grafiki objął Władysław Skoczylas, który do 1934 r. prowadził jedną z wiodących pracowni uczelni. W 1926 powstała Katedra Grafiki Użytkowej, prowadzona przez Edmunda Bartłomiejczyka.
Po II wojnie światowej to właśnie graficy odbudowywali tradycję i materialny byt uczelni. Pierwszym rektorem został Stanisław Ostoja-Chrostowski. Jednym z najważniejszych jego współpracowników był Edmund Bartłomiejczyk. Śmierć obu profesorów zachwiała tym procesem przywracania grafice jej pozycji w strukturze uczelni. Połączenie Akademii z dawną Miejską Szkołą Sztuk Zdobniczych i Malarstwa, które nastąpiło w 1950 r., wzmocniło kierunek projektowania graficznego. W 1951 Pracownię Książki i Ilustracji objął Jan Marcin Szancer, a w 1952 nastąpiło otwarcie dwóch pracowni plakatu prowadzonych przez Henryka Tomaszewskiego i Józefa Mroszczaka, pedagogów związanych z polską szkołą plakatu. W latach 1957-58 Akademia przeszła reformę, w wyniku której stała się uczelnią o czterech wydziałach: Malarstwa, Rzeźby, Architektury i Grafiki, z tym że studia na Wydziale Grafiki rozpoczynały się po 2-letnim studium ogólnym przynależnym do Wydziału Malarstwa. Pełną autonomię Wydział Grafiki uzyskał w 1968 r.
Ważną inicjatywą Wydziału Grafiki było zapoczątkowanie przyznawania przez Akademię doktoratów honoris causa. Pierwszym wyróżnionym był Yusaku Kamekura, kolejnymi laureatami z inicjatywy Wydziału Grafiki zostali Umberto Eco, Andrzej WajdaRyszard Horovitz. Ponadto wydział jest organizatorem Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie – imprezy o światowej randze – oraz Międzynarodowego Triennale Sztuk Graficznych im. Tadeusza Kulisiewicza.
 

Dziekani wydziału w latach 1950-1964
Wacław Radwan (1950-1951)
Edward Czerwiński (1951-1952)
Tadeusz Kulisiewicz (1952-1954)
Józef Mroszczak (1954-1958)
Stanisław Poznański (1958-1959)
Henryk Tomaszewski (1959-1964)

Dziekani wydziału w latach 1968-2022
Józef Mroszczak (1968-1969)
Antoni Łyżwański (1969-1972)
Henryk Tomaszewski (1972-1974)
Leszek Hołdanowicz (1974-1980)
Janusz Przybylski (1980-1981)
Tadeusz Jodłowski (1981-1984)
Stanisław Wieczorek (1984-1987)
Henryk Chyliński (1987-1990)
Lech Majewski (p.o. dziekana w okresie 03-11.1990)
Rafał Strent (1990-1996)
Stanisław Wieczorek (1996-2002)
Andrzej Węcławski (2002-2008)
Piotr Smolnicki (2008-2012)
Błażej Ostoja Lniski (2012-2020)
Jacek Staszewski (2020-2024)FOT. ARCHIWUM