Doktorzy Honoris Causa


Ważną inicjatywą Wydziału Grafiki było zapoczątkowanie przyznawania przez Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie doktoratów honoris causa. Pierwszym wyróżnionym był Yusaku Kamekura, kolejnymi laureatami z inicjatywy i na wniosek Rady Wydziału Grafiki zostali Umberto Eco, Andrzej WajdaRyszard Horovitz.

Tytuł doktora honoris causa jest najwyższą godnością akademicką – tytułem honorowym przyznawanym przez Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie osobom szczególnie zasłużonym dla życia kulturalnego, naukowego, społecznego lub politycznego. Jest nadawany w dowód uznania zasług tym, którzy w wybitnym stopniu – bezpośrednio lub pośrednio – przyczynili się do osiągnięcia celów zgodnych z misją Akademii. Tytuł nadawany jest przez Senat ASP na wniosek Rady Wydziału.

 

Yusaku KamekuraYusaku Kamekura


A

Umberto EcoUmberto Eco


A

Andrzej WajdaAndrzej Wajda


A

Ryszard HorovitzRyszard Horovitz