Biblioteka Główna ASPBiblioteka Główna Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie znajduje się w Pałacu Czapskich przy ul. Krakowskie Przedmieście 5.

Biblioteka oferuje pracownikom i studentom:

  • pełen dostęp, także dla osób używających wózków;
  • dostęp do publikacji książkowych dla specjalności grafika – około 3 tys egzemplarzy; w wolnym dostępie w czytelni jest wyłożonych 485 egzemplarzy;
  • pełnotekstowy dostęp do publikacji chronionych prawami autorskimi w ramach usługi Biblioteki Narodowej (dedykowany jeden komputer w czytelni);
  • przez stronę internetową Biblioteki dostęp do bazy danych z dziełami sztuki, takie jak Europeana, Open Culture, Ninateka;
  • dostęp do innych bibliotek zawierających udostępnianie cyfrowe pełnotekstowe, jak np. Federacji Bibliotek Cyfrowych;
  • co najmniej 17 tytułów prasowych z zakresu grafiki, niektóre czasopisma były wydawane w latach 30. XX wieku;
  • możliwość wyszukiwania publikacji w Bibliotece z pomocą programu SOWA;
  • możliwość rezerwacji publikacji z poziomu domowego komputera.
 

Dyżury biblioteczne:

Wtorki, czwartki i piątki
w godzinach 11.00-19.00

Czytelnia otwarta jest od godz. 9.00.

Przy Bibliotece funkcjonuje Galeria Sztuki
Per libros ad astra gdzie cyklicznie prezentowane
są prace dydaktyków Akademii Sztuk Pięknych.