Opublikowano 27 września 2023

Kurs przygotowawczy na Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie „Grafikurs”

  • Kurs obejmuje przedmioty: rysunek, malarstwo, kompozycja – podstawy języka wizualnego.
  • Kurs ma na celu zaznajomienie uczestnika zajęć z charakterystyką studiów na Wydziale Grafiki, zapoznanie się z materiałem twórczym i teoretycznym, którego opanowanie pomaga przygotować się do egzaminów wstępnych na ASP w Warszawie.
  • W ramach zajęć odbywają się też okresowe, indywidualne przeglądy, podczas których podsumowujemy dotychczasowy dorobek każdego uczestnika.

Czytaj więcej…